FrogOJT Systems

A New Approach to On the Job Training , employing digitized video for structured OJT.

O/ 510-843-6227 FAX 510 843 6280 H/ 510-236 1865 /cell 510-219 4255

go right to Sample Videos

 

March 2004 Japanese Nihongo de versions of FrogOJT monogatari (origin and explanation of FrogOJT)

 Atarashii training no Hoho ga

 

Watashi wa atarashii training no hoho o shokai shitai desu. Kore wa shigoto no training no tame no program desu.

 

Trainer wa video tsukurimas. Sore wa Macintosh ni iremasu. Jukosha wa sono video o ikkai ka nikkai kabun sankei mimasu. Soshite jukosha wa nankei mo mimasu.

 

Jukosha wa sore kara jibun no gijitsuto seika o happyoshimasu. Jukosha wa itsudemo training no program ni moduru koto ga dekimasu. Soshite sara ni training no tsuzukemasu.

 

Kono gijutsu no rei o ageruto

hitotsu me wa kagaku jikken

futatsu me wa restaurant nado de no kohi no tsukurikata

mittsu me wa sportsu

yottsu me wa denwa cable no shitsukekata

desu.

 

© 1995 Richard Katz

A Story FrogOJT no Monogatari ga

Wakai So ga

Ni nen mai ni, watashi to watashi no kozaku wa Kyoto ni ikimashita. Soshite Doshisha Daigaku no chashitsu ni ikimashita; ni shuikan sunde imashita.

Mainichi asa okinuke ni watashi wa aruite shikaku no jiin o. Okina mon o totte ikimashita; mon o tsuka shita.

Watashi wa massugu aruite; migi ni magatte; itsumo hiraite iru mon o totte ishi no niwa ni ikimashita.

Mainichi watashi wa sono ishi no hitotsu no ue ni suwari mashita; watashi wa kore o ishiuka ijo tsuzuke mashita.

Aruhi wakai so ga to akette; niwa ni dete kimashita; kare wa watashi no ushido kara massugu aruite; migi ni magarimashita soshite moichi do migi ni magarimashita; soshite tomarimashita. Sore kara sono wakai so wa hizamazuite; sode kara sachuzei no can o toridashimashita. Wakai so wa ishi no nemoto ni subai-yaku ni do sachuzei ni makimashita; so fuku no sode ni sore o shimaimashita.

Kare wa tachi agatte, jiin no naka ni modotte ikimashita.

Sore Dake Deshita.

 

Miyage-banashi ga Richard Katz 1995

 

Tsuben o tsukerimashita Umemura-sensei. Dozo.

Back to Frog's home page.